Marnixstichting 150 jaar

In 1991 bestond de Marnixstichting 150 jaar. Ter gelegenheid daarvan schreef mr. drs. Henk Reinders de jubileumuitgave Met het oog op de Heer.

Met toestemming van het bestuur van de Marnixstichting te Utrecht kan deze uitgave integraal op deze website opgenomen worden.

De eerste drie hoofdstukken van Met het oog op de Heer geven een algemene situatieschets en gaan verder over de voorbereidingen rond 1841. In de volgende twee hoofdstukken volgt een beschrijving van de start (in 1841) en de ontwikkeling van de bewaarschool en twee jaar later de lagere school (tot ongeveer 1860).

Het daaropvolgende hoofdstuk bestrijkt de jaren 1860 tot heden. Daarbij ligt het accent op de bewaarschool en lagere scholen, later de basisscholen die onder de Marnixstichting ressorteerden. Hoewel dat laatste ook gold voor de Marnixkweekschool krijgt deze in dat hoofdstukje (helaas) niet veel aandacht. Toch staat het gehele boekje op deze site. Vooral omdat het een voortreffelijk beeld geeft van de ontwikkelingen in de negentiende eeuw en een mooi beeld van wat er in de twintigste gebeurd is.

 

deel 1: 1841: situatie en voorbereidingen

Voor de Inleiding en de eerste drie hoofstukken die voornamelijk over de algemene situatie in die tijd en de voorbereidingen gaan: klik hier.

deel 2: 1841 tot 1860

Hoofdstuk 4 en 5 gaan vooral over de totstandkoming van de bewaarschool en de lagere school. Mej. Van der Meiden en de heer Van Lummel zijn de hoofdpersonen. (Klik hier)

deel 3: 1860 - 1991

Voor het hoofdstuk De Marnixstichting waarin ook de omtwikkelingen in de twintigste eeuw: klik hier

deel 4: Bijlagen

In de bijlagen onder andere een overzicht van de leerlingenaantallen, de schoolhoofden en bestuursleden en Superintendenten. Lees verder..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

terug naar 1850