1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000
<< Home  
 

Het eerste opleidingsonderwijs in de stad Utrecht dateert van 1854. Toen begon mejuffrouw Van der Meiden met de opleiding van bewaarschoolleidsters voor de bewaarscholen die sinds het begin van de jaren veertig in Utrecht bestonden. Die opleiding vond in de avonduren plaats.

Overigens: de eerste bewaarscholen waren gesticht door de heren Van Boetzelaer en Van Beeck Calkoen. Zij vonden dat ook de kinderen der bedeelden onderwijs moesten krijgen.

1841 - ongeveer 1860

Met het oog op de Heer is de titel van het boekje dat verschijnt ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Marnixstichting. In dat boekje staat de wordingsgeschiedenis van die stichting en feitelijk ook de wordingsgeschiedenis van het opleidingsonderwijs in Utrecht. Voor de eerste vier hoofdstukken, klik hier. Ook over mej. Van der Meiden en de heer Van Lummel.

1841 - 1890

Over de verdiensten van mej. Van der Meiden voor het onderwijs verschijnt in 1890 een artikel in de Vrije School, het Nijmeegs weekblad voor Christelijk Onderwijs.

Lees verder...

1850
Hendrik Jan van Lummel, de 'vader' van het plaatvertellen.

(Klik op gemarkeerde tekst)


- Korte levensbeschrijving

- De betekenis vanVan Lummel

W.G. Brill, Levensbericht van H.J. van Lummel                          

   

1857
Aan het eind van de jaren vijftig (1857) begonnen bij de uitgeverij Kemink en Zoon te Utrecht de schoolplaten van H.J. van Lummel te verschijnen. Lees verder...


 

NIEUW!

Een gedenkplaat voor de oprichters van de Marnix-School uit 1901.

Klik hier.

----------------------------------------

Aanvullende informatie over Van Lummel en over zijn schoolplaten

De school anno,
Periodiek van de Vereniging van het Nationaal Onderwijsmuseum, Tentoonstelling De schoolplaten van Hendrik Jan van Lummel.

Antiquariaat de Kantlijn te Bredevoort geeft op internet een fraai overzicht van de platen van Van Lummel. Met diashow!

Biografische informatie

H.J. van Lummel. (Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren).

Van Lummel en de gemeentezang

Van Lummel en de Geuzenlitteratuur

Geuzenliederen- algemeen

 

 

 

 

 

naar bovenkant pagina