1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000
<< Home  
 

Erg veel is er uit deze zestiger jaren niet overgeleverd. In Met het oog op de Heer, de jubileumuitgave van de Marnix Stichting is enige informatie te vinden. Die stichting werd opgericht in 1869. En er moet vanuitgegaan worden dat in deze jaren de opleidingen voor bewaarschoolleidsters en voor onderwijzers en onderwijzeressen verzorgd bleven worden door mejuffrouw Van der Meiden en de heer Van Lummel

 

 

 

 

De voor- en achterkant van de jubileumuitgave ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Marnix stichting. In het hoofdstuk De Marnixstichting staat een beschrijving van de ontwikkelingen van 1860 tot 1991.

Voor een groot deel gaat het dan niet zo zeer om het opleidingsonderwijs, maar om de basisscholen die onder de Marnixstichting ressorteerden, de zogenoemde Marnixscholen.

Voor dit hoofdstukje klik hier.

In de bijlagen (klik hier) onder andere een overzicht van de leerlingenaantallen, de bestuursleden en de schoolhoofden.