1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000
<< Home  
 

Ook in de jaren zeventig van de 19e eeuw lijkt er weinig te veranderen in de situatie van het Utrechtse (opleidings)onderwijs. Er zijn in ieder geval geen documenten bewaard gebleven die wijzen op nieuwe ontwikkelingen. In 1972 overlijdt Baron van Boetzelaer, de stichter van de Christelijke Bewaarschool en de Marnix Stichting en daarmee de grondlegger van het opleidingsonderwijs in Utrecht.

Voor deze uitgave: klik hier.

 

 

 

 

 

1872

Van Boetzelaer overlijdt

Mr. C.W.J. Baron van Boetzelaer van Dubbeldam, een van de stichters van de christelijke bewaarschool en de diakonieschool aan de Springweg en medeoprichter van de Marnixstichting overlijdt op 18 april 1872.

Bij Kemink en Zoon verschijnt er een uitgave onder de titel Woorden gesproken bij het open graf van den Hoogweledelgeboren Heer Mr. C.W.J. Baron van Boetzelaer van Dubbeldam. Deze uitgave geeft een goed beeld van de waardering die men had voor Baron Van Boetzelaer. De verschillende toespraken geven ook een mooi tijdsbeeld. In de toespraak van Van Beeck Calkoen (pagina 8) wordt ingegaan op de oprichting van de bewaarschool, een stelsen van scholen voor het lager onderwijs en op de opleidingsschool.

De bijdrage van Nicolaas Beets (pagina 13) spreekt voor zich.

Klik hier voor deze uitgave.