1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000
<< Home  
 
 

In 1892 overlijdt het eerste hoofd van de bewaarschool aan de Springweg -mejuffrouw Van der Meiden-. Het herdenkingsartikel dat P.J. Milborn schrijft, geeft een mooi beeld van de ontwikkelingen van het christelijk onderwijs in Utrecht. Niet alleen mej. Van der Meiden, maar ook de heer van Lummel en de Marnixstichting krijgen alle aandacht. Het artikel geeft ook een beeld van hoe er in die tijd gedacht en geloofd werd.

1892: mej. Van der Meiden overlijdt

Mejuffrouw Van der Meiden begint in 1854 met het opleidingsonderwijs in Utrecht. Zij was gedurende bijna vijftig jaar verbonden aan de kleuterschool aan de Springweg en begon daar een opleidingsklas voor bewaarschoolhouders.

In 1881 werd haar 40-jarig jubileum groots gevierd. Onder andere met een feestzang geschreven door Nicolaas Beets.

Hieronder de voorkant van de feestzang.

Voor de tekst van die feestzang, klik hier.

In het artikel van Milborn wordt mej. Van der Meiden herdacht.

 

 

 

 

 

1892 P.J. Milborn, Vijftig jaren arbeid in het Christelijk Onderwijs. In De Vrije School 1892