1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000
<< Home  
 

Over de eerste tien jaar van de twintigste eeuw is (nog?) weinig materiaal beschikbaar. Onderwijs-gevenden werden veelal opgeleid in de lagere en kleuterscholen. De Jan van Nassau werd pas in 1914 opgericht. De Marnix Stichting bleef lagere scholen exploiteren en aandacht besteden aan de opleiding voor bewaarschooljuffen. En Paul Krüger woonde bijna een jaar in de villa waar in 1923/24 de Rehoboth gevestigd zou worden.

 

Paul Krüger en de Rehoboth

 

 

 

Paul Krüger, president van de Zuid-Afrikaanse Republiek, vluchtte begin 1900 naar Europa en woonde van begin december 1901 tot oktober 1902 op de Maliebaan 89, in de villa Oranjelust.

In de jaren 20 werd in die villa de Rehoboth gevestigd. En diezelfde Rehoboth had een leerlingenvereniging met de naam Paul Krüger en hield eind jaren vijftig jaarlijks een Krüger-herdenking.  Voor foto's en meer informatie klik hier.

Een 'gedenkplaat' voor de oprichters van de Marnix-School.

Hoogstwaarschijnlijk uit 1901. Dan worden de Burgerscholen opgeheven en overgenomen door de Nederlandsch Hervormde Gemeente van Utrecht.

De Nederlandsch Hervormde Tusschenschool krijgt dan de naam Marnix -School.

Voor details: klik hier.

Voor historische achtergronden: klik hier.