1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000
<< Home  
 

In de eerste jaren van de twintigste eeuw gaat de opleiding tot onderwijzer en onderwijzeres veranderen. Die opleiding vindt niet langer alleen maar plaats op lagere scholen, maar er komen kweekscholen, dagopleidingen die uitsluitend gericht zijn op de opleiding van onderwijsgevenden.

Nijmegen (de beroemde Klokkenberg) is een van de eerste; maar in Utrecht volgt vrij snel daarna de Jan van Nassau.

 

 

 

NIEUW     1911         NIEUW

Deze foto van de bewaarschool aan de Springweg ontvingen we  van de Historische Kring 'Baerne'. (Op de Springweg was ook de voorloper van de Marnixkweekschool gevestigd.)

Voor een grotere foto en details <<<

Dominee H.H. Barger.

De voorzitter van het bestuur van de Jan van Nassau Kweekschool in het jaar dat deze opleidingsschool opgericht werd.

Over deze opening:

- de toespraak die ds. Barger toen hield;

- de openingstoespraak van de heer G.J. uit den Bogaard;

- twee artikelen over de oprichting uit het boekje dat ter gelegenheid van het zeventigjarig bestaan van de Jan van Nassau (1984) verscheen.

 

 

 

Ook op deze pagina: het jaarverslag 1917. Met een overzicht van wat er in de eerste jaren op de Jan van Nassau-school gebeurde en een lijst van de eerste geslaagden.

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik (of dubbelklik) op het onderwerp.

1914 Toespraak van ds. Barger, voorzitter van het bestuur
1914 Korte rede van de heer Uit den Bogaard, directeur
1914 'De kiek'- een foto ter gelegenheid van de opening van de Jan van Nassau-school
1917 Jaarverslag
1984

J.G. Jonker-Klijn, De oprichting en de opening van de Jan van Nassaukweekschool

1984

J.G. Jonker-Klijn. De periode Uit den Boogaard (1914-1926)

1917 Het feitelijke jaarverslag van 1914 tot en met 1917
1917

Het getuigschrift van C. Jetses

1926 Het Maliehuis, van 1926 tot 1966 het gebouw van de Jan van Nassau