1914 - 1918

In 1914 werd de Jan van Nassaukweekschool opgericht.

In 1984 heette die inmiddels de Hervormde Pedagogische Academie 'Jan van Nassau' en werd het 70-jarig jubileum gevierd.

Ter gelegenheid daarvan verscheen er een jubileumuitgave onder redactie van A.J. Gierveld (docent geschiedenis).

In de eerste bijdrage belicht J.G. Jonker-Klijn (docente geschiedenis) De oprichting en de opening van de Jan van Nassaukweekschool.

Dat artikel is hier te vinden.

In de linkerkolom staat de volledige inhoudsopgave.

 

 

Inhoudsopgave

A. J. Gierveld Verantwoording
J.G. Jonker -Klijn De oprichting en de opening van de Jan van Nassaukweekschool
J.G. Jonker -Klijn De periode Uit den Bogaard (1914-1937)

a. De school aan de Nieuwe Gracht

                                             (1914-1926)

 

b. De Jan van Nassau in het Maliehuis

                                              (1926-1937)

P. van Hees Moeilijke jaren (1937-1953)
P. van Hees Van Kweekschool tot Pabo (1953-heden)
a. Groeien en bouwen
  b. Samenwerken en samenleven
J.A. van Vledder Leren onderwijzen
A. Ossewaarde Vijftien jaar 'Havo-top'
J. Eggink Schoolmanagement anno 1984
J.M. van der Linde Van Barger tot Buddingh '
  Over de schrijvers en de samensteller van dit boekje
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

terug naar boven