1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000
<< Home  
 

In 1924 gaan ook de gereformeerden in Utrecht over tot de vorming van een eigen kweekschool: de Rehoboth. Hij wordt gevestigd in de villa Oranjelust aan de Maliebaan. Overigens: in 1929 bestaat de Vereniging van Christelijke onderwijzers en onderwijzeressen al 75 jaar. Later zal dat de PCO (protestants-christelijke ondewijsorganisatie) worden. De Utrechtse afdeling is een van de oudste.

 

1924

De heer Van der Spek, hoofd van de school aan de Plompetorengracht, neemt het initiatief om te komen tot de oprichting van een gereformeerde kweekschool. Dat wordt dan later de Christelijke Kweekschool Rehoboth.

 

 

Veel historische documenten zijn over de oprichting van de Rehoboth (nog?) niet beschikbaar. Wel wat fotomateriaal en gelukkig wordt in de uitgave (Desto - De Periscoop) naar aanleiding van het 25-jarig bestaan ook aandacht besteed aan die oprichting.

(Het is mogelijk dat in de Tweede Wereldoorlog na een bombardement veel historisch materiaal in de vlammen is opgegaan.)

1929

De voorpagina van het Gedenkboek dat in 1929 uitkomt ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Vereeniging van Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland en de Overzeesche Bezittingen. Het gedenkboek geeft ook een verslag van de afdeling Utrecht en Omstreken.

   
   
   

 

1923/24

v. d. S., t Begon op Pieterskerkhof 5.

In Desto/De periscoop, Utrecht 1949.

1914/26

De Jan van Nassau aan de Nieuwe Gracht (1914-1926)
1926/37 De Jan van Nassau in het Maliehuis (1926-1966)
1926/66 Het Maliehuis, van 1926 tot 1966 het gebouw van de Jan van Nassau.
1929

Jubileum Vereeniging Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen.

Verslag van de afdeling Utrecht.

1949 Desto - De Periscoop, de jubileumuitgave uit 1949