1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000
<< Home  
 

De oorlogsjaren en de eerste jaren na de bevrijding. De Rehoboth en de Jan van Nassau moeten hun gebouwen verlaten omdat de Maliebaan de paradeplaats van de bezetter wordt.

Over de oorlog is niet veel terug te vinden in de archieven. In de notulen wordt er bijna niet naar verwezen. Ook in de archiefstukken van na de oorlog wordt - een enkele uitzondering daargelaten - over de oorlog niet geschreven.

 

1940 - 1945

Oorlogs-omstandigheden

Ruim honderd documenten uit de jaren 1940 tot 1944.

1940 - 1949

Notulen lerarenvergaderingen

Een samenvatting van de notulen van de Jan van Nassau en de Rehoboth. Klik hier.

Moeilijke jaren (1937 - 1953)

Moeilijke jaren

Zo heet het hoofdstukje in de jubileumuitgave ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van de Jan van Nassau.

Een (eigenlijk merkwaardig) summier hoofdstukje over een zeer bewogen tijd. (Klik hier voor de tekst van dit hoofdstukje.)

1949

Jubileum Rehoboth

Dit is de voorpagina van de uitgave die ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Rehoboth verscheen. Een gezamenlijke uitgave van de schoolkrant De Periscoop en de leerlingen-vereniging Desto (Door Energiek Studeren Tot Onderwijzer)

Overigens: het geopende boek is (natuurlijk) een bijbel en die ligt (natuurlijk) open bij Genesis 26.22: REHOBOTH: De Heere heeft ons ruimte gemaakt.

Een uitgave om van te watertanden, om een stukje van het jubileumprogramma (p. 16) te citeren.

Klik hier voor de integrale tekst van deze jubileumuitgave.

1949

Jubileum Jan van Nassau

Ook de Jan van Nassau viert in 1949 een jubileum: het 35-jarig bestaan.

Klik hier voor het volledige boekje.