P. van Hees
1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000
<< Home  
 

Jaren waarin de leerlingenaantallen van de Jan van Nassau en de Rehoboth toenemen en mede daardoor de besturen op zoek gaan naar ruimte voor nieuwe gebouwen. Die wordt gevonden op de Koningsbergerlaan en de Vogelsanglaan.             En inmiddels zijn er ook spoedcursussen en worden in de politiek de voorbereidingen getroffen voor wat de nieuwe kweekschool ging heten.

1950 - 1959

   

notulen lerarenvergaderingen

Ook over deze periode weer een samenvatting van de notulen van de Jan van Nassau en de Rehoboth.

(Klik op jaartallen.)

 

Van 1953 tot 1984

 

 

 

 

Van kweekschool tot pabo

In de jubileumuitgave van de Jan van Nassau die in 1984 verschijnt (zeventigjarig bestaan) schrijft de heer P. van Hees een bijdrage over de historie van de Jan van Nassau tussen 1953 en 1984. Klik in de kolom hiernaast voor de tekst.

P. van Hees, Van Kweekschool tot Pabo (1953-heden). In: A.J. Gierveld (red), Jan van Nassau-school, Christelijke Kweekschool ter Opleiding van Onderwijzers en Onderwijzeressen. (Utrecht 1984).
 

Leren Onderwijzen

Kweekscholen, Pedagogische Academies en pabo's verzorgen een beroepsopleiding. Een van de weinige artikelen die voor 1984 geschreven zijn over het leren van het beroep, is de bijdrage van de heer Jan van Vledder, docent opvoedkunde aan de Jan van Nassau. Het stond weer in het jubileumboek ter gelegenheid van zeventig jaar Jan van Nassau.

J.A. van Vledder,, Leren onderwijzen.

In: A.J. Gierveld (red), Jan van Nassau-school, Christelijke Kweekschool ter Opleiding van Onderwijzers en Onderwijzeressen. (Utrecht 1984).

De Rehoboth

en Paul Krüger

Krügerherdenkingen

Aan het begin van de twintigste eeuw (rond 1902) verbleef Paul Krüger in de Villa Oranjelust in Utrecht. In dat gebouw zou later de Rehoboth gevestigd worden.

In de jaren 50 organiseert de Rehoboth jaarlijks een Paul Krüger herdenking. Daar zijn nog enige foto's van. Ook staan er op deze pagina een paar ansichten uit de tijd van Paul Krüger en wordt de mogelijkheid gegeven door te linken naar websites over Paul Krüger.

Voor de foto's en andere informatie over Paul Krüger en de Rehoboth klik hier.