<Home>                         

terug naar:  

Paul Krüger en de Rehoboth

De geschiedenis van het protestants-christelijk opleidingsonderwijs in Utrecht                        

 

Maliebaan 89: Oranjelust

(omstreeks 1900/1910 - ongeveer 1960 - 2002)

 

omstreeks 1900/1910

Deze vier ansichten geven een beeld van de Maliebaan in de tijd dat Paul

Krüger daar verbleef. Het onderschrift bij de eerste kaart geeft dat mooi aan.

 

 

Ook op de site van het Utrechts Archief zijn foto's van Oranjelust te vinden.

Klik hier.

 

omstreeks 1960 (de Rehoboth is er dan nog gevestigd)

 

mei 2002

De Maliebaan

 

De villa Oranjelust

 

 

 

Dat Paul Krüger enige tijd in Oranjelust woonde, wordt in 2002 niet aangegeven bij of op Oranjelust. Wel is er een plaquette waarop staat dat de eerste steen gelegd is op 23 maart 1826 door Catharina Johanna Wilhelmina Adriana de Vree.

(foto's: Piet Keus - mei 2002)

 

De Maliebaanschool

Een leuke site die niet direct over Oranjelust gaat, maar er wel verband mee houdt. De Maliebaanschool staat al jaren op de Maliebaan. De school was een van de stagescholen van de Jan van Nassau en de Marnix Academie. (Klik hier.)

<Home>                         

terug naar:  

Paul Krüger en de Rehoboth

De geschiedenis van het protestants-christelijk opleidingsonderwijs in Utrecht