1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000
<< Home  
 

Aan het eind van de jaren vijftig verandert de opleiding. Er komen nu drie leerkringen. De eerste leerkring is algemeen vormend, de tweede leidt op tot bevoegd onderwijzer(es) en de derde leerkring vervangt het oude schrikbeeld: de hoofakte. Wie slaagt voor de derde leerkring (examen in oktober!) mag zich volledig bevoegd onderwijzer noemen.

                                 

1960 - culturele vorming op de Rehoboth

Culturele vorming op de Rehoboth in de jaren 50 en 60

De Rehoboth besteedde in de jaren 50 en 60 veel aandacht aan culturele vorming. Dat resulteerde in toneelvoorstellingen en concerten.

De heer Henk Kwakkel was de grote inspirator en voerde met het Rehobothkoor werken uit van onder andere Vivaldi, Mozart, Haydn en Orff.

Jaap Walraven schreef een eerste impressie over de culturele vorming van de Rehoboth

1960 - 1968

Notulen lerarenvergaderingen

Samenvatting van de notulen van de Jan van Nassau en de Rehoboth.

De laatste handgeschreven verslagen. Zowel op de Rehoboth als de Jan van Nassau worden vanaf 1968 de notulen gestencild en komt er een eind aan de traditie dat verslagen voorgelezen worden.

1964

De Jan van Nassau bestaat 50 jaar.

In het artikel dat hiernaast staat, is er aandacht voor de jaren 60 en voor het jubileum. (Klik op de naam in de volgende kolom voor de tekst.)

 

 

 

 

Van Kweekschool

tot Pabo

P. van Hees, Van Kweek-school tot Pabo (1953-heden). In: A.J. Gierveld (red), Jan van Nassau-school, Christelijke Kweekschool ter Opleiding van Onderwijzers en 0nderwijzeressen, 1914 - 1984. (Utrecht 1984).

  foto's jaren 60