Notulen lerarenvergaderingen Jan van Nassau en Rehoboth

(1931 tot 1967/1968)  

In het archief van de Marnix Academie bevinden zich de notulen van de Jan van Nassau en de Rehoboth. Van beide instituten zijn die notulen vanaf 1931 bewaard. En dat is op zich al merkwaardig.

Overigens: de notulen van het bestuur van de Jan van Nassau zijn volledig bewaard gebleven. De eerste notulen dateren van 1913. Te zijner tijd zullen ook die op deze website verschijnen. Van de lerarenvergaderingen voor 1931 - als die er al waren - is niets terug te vinden. Van de Rehoboth ontbreekt - buiten een aantal financiële stukken - ieder verslag van het bestuur en de lerarenvergadering. Ze kunnen verloren gegaan zijn bij een bombardement in de Tweede Wereldoorlog.

Wel zijn er dus die notulen vanaf 1931. Ze konden niet integraal opgenomen worden. Niet alleen omdat de reproductie problemen opleverde, ook omdat er in de notulen te veel persoonlijke gegevens van de leerlingen en ook leraren voorkomen. Maar: gelukkig was een van de leden van de redactiegroep van deze website (Jaap Walraven) bereid de notulen te lezen en kort samen te vatten.

 

De eerste pagina van de notulen van de lerarenvergadering van de Jan van Nassau - 5 mei 1931

(Klik hier voor groter formaat.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De notulen van de Jan van Nassau

inleiding notulen

notulen 1930-1939

notulen 1940 - 1949

notulen 1950 - 1959

notulen 1960 - 1968

vergelijking JvN - Rehoboth

 

 

De eerste pagina van de notulen van de

lerarenvergadering van de Rehoboth - 17 juli 1931:

(Klik hier voor groter formaat.)

 

 

De notulen van de Rehoboth

algemene inleiding

notulen 1931 - 1939

notulen 1940 - 1949

notulen 1950 - 1959

notulen 1960 - 1968

vergelijking JvN - Rehoboth