Een wervende folder van de Jan van Nassau uit 1980.

De jaren daarop wordt het 'overschot' aan onderwijsgevenden steeds groter. Dat is, overigens, de enige reden van het dalende aantal pa- en pabostudenten in de jaren 80, ook al blijven velen beweren dat dat komt door de lagere status van het beroep en de slechte salariëring . (De NRC is bijvoorbeeld een krant die wat betreft de berichtgeving over pabo's, niet al te serieus genomen moet worden.)

Al scrollend is de folder (met een voor het web wat lastig formaat) geheel te lezen.