jaarverslag 1994
1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000
<< Home  
 

De Marnix Academie kiest ervoor een zelfstandige hogeschool te blijven, monosectoraal heet dat dan in het HBO-jargon. Natuurlijk wordt er wel samengewerkt met andere hogescholen en lerarenopleidingen. Maar het belangrijkst is dat de Marnix zich wil beperken tot haar hoofdtaak: het zo goed mogelijk opleiden van onderwijsgevenden voor het (protestants-christelijk) basisonderwijs. Daarnaast is er veel aandacht voor de nascholing (voortgaande professionalisering).

 

 

 

 

 

 

 

ONLANGS TOEGEVOEGD:

          (Marnix Onderwijscentrum)

1991: 150 jaar

Marnixstichting

In 1841 stichtten Baron bvan Boetzelaer en de heer Van Beeck Calkoen een kleuterschool voor bedeelde ouders. In 1854 werden op de kleuterschool door mej. Van der Meiden de eerste bewaarschoolhoudsters opgeleid. Dat was feitelijk de start van het opleidingsonderwijs in Utrecht.

De Marnixstichting gaf ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Marnixstichting het boekje Met het oog op de Heer uit.

Deze uitgave is integraal opgenomen op deze website. Klik hier.

jaarverslag 1994

Het jaarverslag van 1994.

Integraal. Het eerste jaarverslag volgens de nieuwe voorschriften van de HBO-wet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerst- en

nieuwjaarskaarten

In de jaren 90 ontwierpen docenten van de Marnix Academie de kerst- en nieuwjaarskaarten.

Een selectie van deze kaarten is hier te vinden.

 

 

 

 

 

 

fotoarchief jaren 90

- PCO-personeelsadvertentieprijs

- foto's afscheid Jan Eggink

- overige foto's 1990

(Het fotoarchief is in ontwikkeling. Nu geeft het nog een volkomen willekeurig gekozen kleine hoeveelheid foto's. Er wordt gewerkt aan uitbreiding.)