1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970

1980

1990 2000
Home  

 

Welkom op deze historische website van de Marnix Academie. Met aandacht voor 150 jaar protestants opleidingsonderwijs in Utrecht. En dus aandacht voor de Marnixkweekschool, de Jan van Nassau en de Rehoboth.

Met deze website wil de Marnix Academie de historie van het protestants-christelijke opleidingsonderwijs in Utrecht zichtbaar en leesbaar maken.

De Marnix Academie zelf bestaat dit jaar 25 jaar. En dat dat feestelijk gevierd werd, blijk uit de site van de Marnix Academie <<<.

meer dan 150 jaar

Er is al meer dan 150 jaar opleidingsonderwijs in Utrecht. In 1854 werd er een opleidingsklas gevormd voor bewaarschoolhoudsters en -leidsters. En in 1857 werden er in Utrecht voor het eerst onderwijzers voor de christelijke lagere school opgeleid. Over deze 150 jaar opleidingsonderwijs gaat deze website. Dus over:

de kleuterkweekschool aan de Springweg

(hier een foto van de kleuterschool in 1911)

het eerste getuigschrift van de Jan van Nassau (van J. Jetses)

de eerste klassefoto de Rehoboth

en natuurlijk: de Marnix Academie

 

opmerking
Deze website belooft veel, maar geeft nog slechts een klein deel van wat er beschikbaar is van de afgelopen ruim 150 jaar.

De Marnix Academie wil de geschiedenis van het opleidingsonderwijs voor iedereen toegankelijk te maken door zo veel mogelijk historisch materiaal, foto's, documenten, publicaties, schoolkranten, affiches, en jaarverslagen op een website te gaan publiceren. En daar gaat een boel tijd in zitten. Hopelijk heeft iedere pagina ook nu al iets verrassends en zal voor iedereen gelden dat het naar meer smaakt. En daaraan wordt gewerkt.

 

- redactie van deze website: klik hier

- copyright: klik hier

- laatst wijzigingetje: 12 februari 2009

 

 

het laatst toegevoegd

1911

Foto bewaarschool Springweg

klik hier

1934

Getuigschrift,  examenopgaven en diploma's

klik hier
onlangs toegevoegd   

1984

Jubileumkrant 70 jaar - Jan van Nassau

klik hier

1901

Gedenkplaat van de oprichters van de Marnix-School

klik hier
   en uit de jaren 80 en 90:

1982

IVB (Integratie

Voorbereidende Bijscholing)

klik hier
1989 Informatieboekje klik hier

jaren 90

Informatieboekjes

klik hier

jaren 90 Strooifolders klik hier
1990 Foto's afscheid Jan Eggink en andere foto's klik hier

1993

start Marnix Onderwijscentrum klik hier
1997 Schoolkrant 3-1 klik hier

1997/

1998

De verbouwing - een eerste impressie klik hier

voor een snelle oriëntatie

         (klik op de jaartallen)

1850
1872 Woorden bij het overlijden van Van Boetzelaer

1890 P.J. Milborn, Vijftig jaar arbeid in het christelijk onderwijs.

1914

Toespraak ds. Barger bij de opening van de Jan van Nassau-school

1917 Eerste getuigschrift Jan van Nassau-school (van J. Jetses)
1949 Het 25-jarig jubileum van de Rehoboth
1974 Foto's van de opname van Farce majeure
1980 Folder Jan van Nassau
1981/82 Informatiefolder Marnix Kweekschool

1983/

1984

Het eerste informatieboekje van de Marnix Academie
1994 Jaarverslag Marnix Academie
2004

Symposium ter gelegenheid van 150-jarig bestaan

Foto's symposium

terug naar bovenkant pagina

1980
Ontwerp en webdesign: Harriet Zuidervaart 2004