redactie, webmaster en copyright.

Deze website wordt samengesteld door een redactiegroep bestaande uit:

Tine Jonker-Klijn

Oud-leerlinge en oud-docente geschiedenis van de Jan van Nassau.

Jan Stol

Oud-docent aardrijkskunde en directielid van de Jan van Nassau en de Marnix Academie; oud-lid college van bestuur van de Marnix Academie.

Gijsbert van Ton

Oud-leerling en oud-bestuurslid Jan van Nassau; oud-bestuurslid Marnix Academie.

Jaap Walraven

Oud-docent opvoedkunde van de Rehoboth en de Marnix Academie.

Piet Keus

Oud-docent Nederlands Jan van Nassau, Rehoboth (MO-A) en de Marnix Aademie. Directielid Jan van Nassau en Marnix Academie. Van 1990 tot 2002 voorzitter van het college van bestuur.

Eindredacteur van deze website.

Copyright

De redactie van deze website heeft alles in het werk gesteld te achterhalen of er copyright aanwezig is op bepaalde foto's en artikelen. Als u vindt dat de redactie uw rechten over het hoofd gezien heeft, wordt u verzocht contact op te nemen met:

Marnix Academie - website, Postbus 85002, 3508 AA Utrecht of met de eindredacteur van de website.